top of page
Artboard 10.png

קבוצות ווצאפ ופייסבוק

קבוצות פייסבוק

נא להפריע

קהילה המתגוררת בהדר וחבריהשיתוף קהילתי, בקשת עזרה, לוח מודעותהקבוצה הכי כיפית שהייתה אי פעם לשכונה, יש בה אנשים שכבר לא מתגוררים בהדר אך עדיין מרגישים חלק מהקהילה החיפאיתפייסבוק

נ-הדר-ות

קבוצת נשים המתגוררות בהדרפייסבוק

השוות של חיפה

רפואת נשים בישראל

ערות

חיים בשוק

 

קבוצות וואטסאפ

תושבי שוק תלפיותוטסאפ

חתוליםות מלכותיים.ות בהדר

קבוצת בעלי/אוהבי חתולים בהדרלשתף תמונות חמודות של חתוליםות בשכונהואטסאפ

נא להשריש

האחוה הירוקה של הדרצמחים, ייחורים, זרעים וכיוב בשכונהפייסבוק, וואטסאפ

צמחים למסירה והחלפה בחיפהצמחיםהחלפת צמחים וכיובואטסאפ

אוליב ואלי

עמק הזיתים וזהדיירי רחוב עמק הזיתים והסביבהעדכונים, בקשות ובכללי קבוצה לתושבי האזורואטסאפ

הרשת החברתית הדר

קבוצת מתנדבי הרשת החברתית בהדרלתת מענה ועזרה לאוכלוסיה המוכרת ברווחה בשכונת הדר.הקבוצה מנוהלת ע"י המחלקה לשירותים חברתיים בהדר, בשיתוף פעולה עם 'שכונות בשינוי' וקהילות נוספות בהדר ואטסאפ

דירות בשכונת הדר בחיפה

- מפרסמים ומגיביםדירות בהדרחיפוש שותפים, מציאת דירות שמתפנות, למנוע ממחירי דירות לעלות ובכללי דיור הוגן.פייסבוק

נא לתקן

הדר הכרמל תיקוני מפגעים בשכונה להגביר את מודעות הציבור ותשומת ליבה של העיריה למפגעי השכונה ומצבהפייסבוק

מאבק הדר

מועצת הדר קבוצת ואטסאפ לעדכונים של מועצת הדרואטסאפ

לוח טרמפים- הדר

חיפהטרמפים מהדר/להדרמנהלי הקבוצה מאוד דואגים לבטיחות. במידה וחלילה דווח על מקרה של הטרדה, האדם נחסם מהקבוצה לאלתרפייסבוק

הדר-->יםטרמפים מהדר/להדרלמצוא טרמפים לים מהדר או מהדר לים וואטסאפ

bottom of page