top of page

קצת עלינו...

הפרויקט הוקם בעזרת יוזמות קהילתיות של פשוט.עושים, במסגרת כפר הסטודנטים הפועל בקהילת הדר ובשת"פ עם עיריית חיפה.

מטרת הפרויקט לשתף ידע קהילתי עם תושבי הדר הוותיקים והחדשים.

נוסף על כך עבור סטודנטים חדשים העוברים לשכונה. ישנה מגמה רחבה אשר תופסת תאוצה בשנים האחרונות ועל מנת להקל על תושבים חדשים וסטודנטים בפרט, עמלנו על מאגר מידע נגיש ונוח אשר בתקווה יסכם וייתן מענה לכל השאלות הצצות ומאתגרות ברגעי מעבר הדירה או מעבר לשכונת הדר...

Haifa - Hadar (40').JPG

רחוב העליה (היום ארלוזורוב) פינת נורדאו.
Photo: L. A. Robitchek 
 

bottom of page